National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: SC 3000 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 3 34 Olga BOGOMOLSKAYA 02.11.1993 PVL 11:34.78
2 1 2 45 Kristina MOROZOVA 18.01.2001 ALM 12:15.65
3 1 1 44 Rizvana SHARAKHMETOVA 19.09.2002 ALM 14:08.14

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: SC 3000 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 3 34 Olga BOGOMOLSKAYA 02.11.1993 PVL 11:34.78
2 1 2 45 Kristina MOROZOVA 18.01.2001 ALM 12:15.65
3 1 1 44 Rizvana SHARAKHMETOVA 19.09.2002 ALM 14:08.14