National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: SC 3000 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 6 18 Dmitry IVANCHUKOV 03.04.1993 ZHBL 9:20.07
2 1 7 43 Islam AMANGOS 11.01.1996 ALM 9:24.08
3 1 4 16 Kazim JAMALOV 07.11.2001 ZHBL 9:47.90
4 1 3 17 Denis STEPANENKO 18.09.2000 ZHBL 10:20.30
5 1 2 8 Stanislav FILIPPOV 25.09.2001 ALO 10:35.46
6 1 5 74 Kirill KOZLOV 07.03.2003 VKO 10:50.27
7 1 1 45 Zharas AITYAROV 22.07.1989 ALM 11:41.05

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: SC 3000 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 6 18 Dmitry IVANCHUKOV 03.04.1993 ZHBL 9:20.07
2 1 7 43 Islam AMANGOS 11.01.1996 ALM 9:24.08
3 1 4 16 Kazim JAMALOV 07.11.2001 ZHBL 9:47.90
4 1 3 17 Denis STEPANENKO 18.09.2000 ZHBL 10:20.30
5 1 2 8 Stanislav FILIPPOV 25.09.2001 ALO 10:35.46
6 1 5 74 Kirill KOZLOV 07.03.2003 VKO 10:50.27
7 1 1 45 Zharas AITYAROV 22.07.1989 ALM 11:41.05