National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: 110 m H

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 24 David YEFREMOV 15.01.1999 KRG 13.78
2 1 5 22 Yevgeniy PROKUDIN 22.09.2000 KRG 13.92
3 1 3 41 Vladislav KONDRATYEV 17.07.1998 SHMK 14.92
4 1 7 22 Danila KORR 15.06.2000 KRG 15.00
5 1 8 41 Ruslan ISHMETOV 20.08.2003 SHMK 16.00
6 1 6 40 Konstantin NARMETOV 15.01.2001 SHMK 16.40

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 110 m H
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 24 David YEFREMOV 15.01.1999 KRG 13.78
2 1 5 22 Yevgeniy PROKUDIN 22.09.2000 KRG 13.92
3 1 3 41 Vladislav KONDRATYEV 17.07.1998 SHMK 14.92
4 1 7 22 Danila KORR 15.06.2000 KRG 15.00
5 1 8 41 Ruslan ISHMETOV 20.08.2003 SHMK 16.00
6 1 6 40 Konstantin NARMETOV 15.01.2001 SHMK 16.40