National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: 400 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 5 35 Alexandra ZALYBOVSKAYA 27.09.2002 PVL 56.79
2 1 4 14 Ayym KAYSANOVA 19.03.2002 VKO 57.74
3 2 4 29 Iuliana OSIPOVA 27.02.2000 KST 59.25
4 2 3 45 Yelizaveta VOLKOVA 07.07.2002 ALM 59.57
5 2 6 23 Ulbrikht NATALYA 08.04.2000 KRG 1:01.21
6 1 5 43 Yana BOBROVSKAYA 13.03.2000 ALM 1:01.32
7 2 7 36 Uliya SHCYR 18.03.2003 PVL 1:02.71
8 1 3 74 Anastasia TARANENKO 15.12.2002 VKO 1:02.92
9 1 7 44 Arina BICHURINA 23.06.2003 ALM 1:03.12
10 1 6 123 Yekaterina SYSSOYEVA 09.08.2004 ALM 1:03.70
11 1 8 34 Nadejda SHCPAK 01.01.2004 PVL 1:07.07
2 8 65 Anastasya MEDUSHENKO 11.08.2004 ALO DNS

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 400 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 5 35 Alexandra ZALYBOVSKAYA 27.09.2002 PVL 56.79
2 1 4 14 Ayym KAYSANOVA 19.03.2002 VKO 57.74
3 2 4 29 Iuliana OSIPOVA 27.02.2000 KST 59.25
4 2 3 45 Yelizaveta VOLKOVA 07.07.2002 ALM 59.57
5 2 6 23 Ulbrikht NATALYA 08.04.2000 KRG 1:01.21
6 1 5 43 Yana BOBROVSKAYA 13.03.2000 ALM 1:01.32
7 2 7 36 Uliya SHCYR 18.03.2003 PVL 1:02.71
8 1 3 74 Anastasia TARANENKO 15.12.2002 VKO 1:02.92
9 1 7 44 Arina BICHURINA 23.06.2003 ALM 1:03.12
10 1 6 123 Yekaterina SYSSOYEVA 09.08.2004 ALM 1:03.70
11 1 8 34 Nadejda SHCPAK 01.01.2004 PVL 1:07.07
2 8 65 Anastasya MEDUSHENKO 11.08.2004 ALO DNS