National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2004-2005
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: 400 m H

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 34 Zahar LEVICKII 27.10.2004 PVL 1:01.23
2 1 4 24 Viktor SHUTIKHIN 01.03.2005 KRG 1:01.76
3 2 6 7 Yerasyl ТОLEUKHAN 02.06.2005 ALO 1:02.88
4 1 5 112 Ilya RUKAVISHNIKOV 06.07.2005 SKO 1:03.32
5 1 6 113 Yurii VDOVUSHKIN 08.01.2004 SKO 1:04.49
6 2 3 39 Ilias DUSIMBEKOV 20.01.2004 SKO 1:07.91
2 5 14 Jandos JAKYPOV 01.04.2004 VKO DNF
1 3 22 Maksim BORODIN 14.07.2004 KRG DNS

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2004-2005

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 400 m H
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 34 Zahar LEVICKII 27.10.2004 PVL 1:01.23
2 1 4 24 Viktor SHUTIKHIN 01.03.2005 KRG 1:01.76
3 2 6 7 Yerasyl ТОLEUKHAN 02.06.2005 ALO 1:02.88
4 1 5 112 Ilya RUKAVISHNIKOV 06.07.2005 SKO 1:03.32
5 1 6 113 Yurii VDOVUSHKIN 08.01.2004 SKO 1:04.49
6 2 3 39 Ilias DUSIMBEKOV 20.01.2004 SKO 1:07.91
2 5 14 Jandos JAKYPOV 01.04.2004 VKO DNF
1 3 22 Maksim BORODIN 14.07.2004 KRG DNS