National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: High Jump

Back

RankBIBATHLETEBornRegionResults
193Darya OGURTSOVA08.09.2007KRG0
215Faina MEIRMANOVA12.06.2006Admin1.70
323Sofiya KHARENKO22.05.2006KRG1.55
424Anastasiya KUCHINA18.08.2007KRG1.55
513Kseniya APARINOVA07.05.2006Admin1.45
656Arina MALYUGINA23.02.2007KRG1.45
723Darya NEHAENKO01.01.2006KRG1.45
851Elizaveta YAKIMENKO02.04.2006AKM1.45
952Ekaterina FOMICHEVA15.08.2006AKM1.45
10240Irina MARENOVA14.03.2008KRG1.45
1138Liudmila PANTELEEVA20.04.2006SKO1.35
12241Aveliya ODINTSOVA20.10.2007KRG1.35
1324Vladislava DAVYDENKO25.08.2006KRG1.35
1424Valeriya VOLKOVA22.12.2006KRG1.35
1538Darya RYABOVA02.01.2007SKO1.30
16124Elmira KABIROVA28.06.2006ALM1.30
1754Liliya NADEZHKINA13.01.2007AKM1.30
18125Polina BORONILO22.02.2009ALM1.30
1992Karina KARAMENDINOVA25.05.2007KRG1.20

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: High Jump
Time:

RankBIBATHLETEBornRegionResults
193Darya OGURTSOVA08.09.2007KRG0
215Faina MEIRMANOVA12.06.2006Admin1.70
323Sofiya KHARENKO22.05.2006KRG1.55
424Anastasiya KUCHINA18.08.2007KRG1.55
513Kseniya APARINOVA07.05.2006Admin1.45
656Arina MALYUGINA23.02.2007KRG1.45
723Darya NEHAENKO01.01.2006KRG1.45
851Elizaveta YAKIMENKO02.04.2006AKM1.45
952Ekaterina FOMICHEVA15.08.2006AKM1.45
10240Irina MARENOVA14.03.2008KRG1.45
1138Liudmila PANTELEEVA20.04.2006SKO1.35
12241Aveliya ODINTSOVA20.10.2007KRG1.35
1324Vladislava DAVYDENKO25.08.2006KRG1.35
1424Valeriya VOLKOVA22.12.2006KRG1.35
1538Darya RYABOVA02.01.2007SKO1.30
16124Elmira KABIROVA28.06.2006ALM1.30
1754Liliya NADEZHKINA13.01.2007AKM1.30
18125Polina BORONILO22.02.2009ALM1.30
1992Karina KARAMENDINOVA25.05.2007KRG1.20