National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: 100mH

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
12652Evilina MIKHEL14.01.2006AKM24.70
21390Alina KROTOVA29.05.2007KRG23.06
31489Kamila NURGALIEVA11.01.2007KRG15.94
41615Evelina RYABKOVA31.07.2008Admin16.16
52439Antonina CHERNYSHOVA16.04.2006SKO16.24
61575Darya PAVLENKO28.08.2006Admin16.26
72514Anastasiya KARAKHOZHINA03.05.2007Admin16.61
82386Anastassiya IVANJKINA22.11.2006KRG16.64
92271Milana MIKHAYLOVA17.02.2008Admin17.83
101213Kseniya APARINOVA07.05.2006Admin17.85

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 100mH
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
12652Evilina MIKHEL14.01.2006AKM24.70
21390Alina KROTOVA29.05.2007KRG23.06
31489Kamila NURGALIEVA11.01.2007KRG15.94
41615Evelina RYABKOVA31.07.2008Admin16.16
52439Antonina CHERNYSHOVA16.04.2006SKO16.24
61575Darya PAVLENKO28.08.2006Admin16.26
72514Anastasiya KARAKHOZHINA03.05.2007Admin16.61
82386Anastassiya IVANJKINA22.11.2006KRG16.64
92271Milana MIKHAYLOVA17.02.2008Admin17.83
101213Kseniya APARINOVA07.05.2006Admin17.85